Eindelijk hebben we ook thuis een eerste stap gezet in de Energietransitie. Sinds vorige week staat er een klein zonnepaneel op het balkon. Een vrij eenvoudig systeem, dat vooral wordt gebruikt op berghutten, tuinhuisjes en andere afgelegen plaatsen.

Energietransitie

Een zonnige middag en alles werkt! De iPhone en de accu worden voor het eerst door zonne energie opgeladen.

Het is een zg eiland-systeem. Dat wil zeggen dat het niet aan het stroomnet gekoppeld is, maar aan een kleine accu. Naast dat deze accu de opgewekte stroom opslaat voor later gebruik, werkt deze ook als een buffer tussen het zonnepaneel en wat je er op zou aansluiten. De stroom die uit het zonnepaneel komt heeft normaal veel pieken en dalen.

Meer Energitransitie

Ook de marifoon kan aan de oplader.

Zwakstroom

De opgewekte stroom is 12 tot maximaal 24 Volt. Je kan er geen wasmachine van laten draaien. Echter ruim genoeg om iPhones, iPads en zelfs de handheld marifoon mee op te laden. LED-verlichting werkt er ook prima op. Een bescheiden begin van de Energietransitie @Home. De techniek is op dit moment in een stroomvernelling, investering in een groter systeem vraagt meer tijd.

Een voordeel van een eiland-systeem is dat het ook werkt wanneer de stroom van het netwerk van de energieleverancier uitvalt. Het is daar ook niet mee verbonden natuurlijk. De meeste systemen waarmee particulieren stroom van een zonnepaneel leveren aan het energiebedrijf werken niet als de stroom uitvalt. De energieleverancier is in dit systeem als het ware de accu.

Energietransitie

De Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen. In de huidige overgangsperiode wordt het deel vervuilende energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder verkleind, en wordt er tegelijkertijd aan gewerkt zo veel mogelijk energie te besparen.

Volgens het plan van de Nederlandse regering moet Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa zijn. De uitvoering van het programma was in handen van SenterNovem, later overgegaan in Agentschap NL en inmiddels overgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is een beleidsplan, gericht op de middellange termijn. De details van de praktische uitvoering de uiteindelijke Energietransitie zijn nu nog niet helemaal duidelijk. Er zijn nog veel vragen, zowel op maatschappelijk als op technisch gebied.

Goed weer voor Energitransitie

Energitransitie in de zomer is natuurlijk een koud kunstje.